Комплексно проектиране на нови сгради

Комплексно проектиране на нови сгради

Фаза Идеен архитектурен проект

Фаза Технически архитектурен проект и Техническо проектиране по части:

-част Конструктивна
-част Вътрешни Електро – инсталации
-част ВиК
-част ОвК
-част ЕЕ (енергийна ефективност)
-част ОЕЕ (Оценка на Енергийна ефективност)
-част Геодезия (вертикална планировка)
-част ПБЗ (проект за безопасност и здраве)
-част Паркоустройство и Благоустройство
-част ПБ (Пожарна и аварийна безопасност).
-част Технология (за хранителни, производствени, медицински и др. сгради);

Към всеки проект, според заданието на клиента, изготвяне на всички необходими количествени сметки,спецификации и детайли.