Технически паспорти и обследвания за енергийна ефективност

Технически паспорти и обследвания за енергийна ефективност

Изготвяне на пълна техническа документация относно моментното състоянието на сгради въз основа на направено обследване и екзекутивно заснемане

Извършване на енергийно обследване със специализирана апаратура и изготвяне на Енергиен доклад с предписване на пакет от енергоспестявящи мерки на съществуващи сгради