Преустройство и реконструкция

Преустройство и реконструкция

Проекти за:

– Преустройство
– Реконструкция
– Основен ремонт
– Промяна на предназначение
– Смяна на статут на съществуващи помещения или цели сгради

Процедурите по смяна на предназначение изискват разработване на документация по отделни проектни части, както и съгласуване с различни учреждения. Ние можем да се ангажираме с изготвянето на всички необходими части от проектантската документация и съдействие при всички останали стъпки до окончателното въвеждане на обекта в експлоатация.