Апарт-хотел с рехабилитационен център | BN 03

Концепцията за жилищния комплекс пренася съвременната визия за достъпна среда, изцяло ориентирана към създаването на социално обитаване сподпомагане и грижа за възрастни и хора с намалена подвижност. Представеният проект предвижда реконструкция и разширение на съществуваща група от сгради, изгражданена нов апартаментен и студиен хотел към социален център, кактои индивидуални жилищни единици за постоянно обитаване. Предвидени са обществено-обслужващи функции –дневна грижа, диагностика и възстановяване, хранене и социална среда. Разработени саизцяло индивидуални жилищни единици за постоянно обитаване –апартаменти с достъп до обществено-обслужващите функции. Комплексът, състоящ се отсъществуващо и ново застрояване, формира вътрешно дворно пространство с ограничен достъп за външни лица. То, както и всяка от сградите, предоставя решения за достъпност на обитателите с ограничена подвижност. В свободната дворна площ се предвиждат малък параклис и оранжерия, както и озеленени площи за отдих и рекреация.

локация

в.з. Банкя

РЗП

4510 кв.м

клиент

частен

фаза

Технически проект

година

2017