Обществена пералня и химическо чистене | KPR 01

Проектътсе базира на разработения ПУП –ИПЗ за промяна на устройствена зона с РУП и силуетно оформяне на основание чл.124а, ал.5 от ЗУТ и предвижда изграждането на едноетажно тяло, предназначено за реализиранена обществено –обслужваща дейност –обществена пералня и химическо чистене с административна част към нея. Предвидените в проекта материали са свързани с идеята за създаване на съвместим архитектурен образ с този наархитектурно-историческия резерват на гр. Копривщица.Наличието на естествени материали като фасадни цокълни облицовки от естествен камък с декоративна фуга, декоративно обрамчване около прозорци и външни ъгли с масивна дъсчена обшивка и цветна екстериорна мазилка, следваестетиката на конкретната архитектурна среда.Растерът на фасадата следва определен ритъм и организация.Цветовете и моделите на фасадно остъкляване са предвидени в синхрон с цялостната визия на сградата.

локация

гр. Копривщица

РЗП

265кв.м

клиент

частен

фаза

Технически проект

година

2017