Цех за производство на бетонови изделия | ZL 02

Проектът предвижда разширяване на съществуващо хале чрез изграждането на едноетажно тяло за  производствена и складова дейност на бетонови изделия, както и текущ ремонт на съществуваща офисна част към тях с администрация.

Съществуващото хале и неговото разширение формират обща използваема площ на кота +-0.00 за производствени и складови дейности, отделени с дилатационна фуга и самостоятелни конструкции. В тези площи проектът предвижда Зона за складиране на инертен материал, Зона за производство на бетонови изделия, Складова зона за сушене на бетонови изделия и Склад за готова продукция.

За новото застрояване, разширение към същестуващо хале, е проектирана стоманена носеща конструкция, с носещи стоманени колони. Покривното решение е двускатен покрив с метална конструкция.  При съществуващото хале се извършва подмяна на старо покривно покритие и топлоизолиране на фасадни стени.

Фасадното решение на производственото хале:  предвидените в проекта материали са съобразени с предназначението на сградата – фасадни и покривни термопанели с пълнеж от твърда полиуретанова пяна, покритие в цвят по RAL.Естествено осветление, осигурено посредством зони с покривно остъкляване чрез прозрачни покривни панели от поликарбонат.

Растерът на фасадата следва определен ритъм и организация.

 

локация

гр. Златоград

РЗП

922 кв.м

клиент

частен

фаза

Технически проект

година

2018