Спортна зала | TR 01

Разработеният инвестиционен проект е насочен към прилагане на мерки за енергийна ефективност, реконструкция и основен ремонт на съществуваща спортна зала.

Функционалната огранизация на сградата е от две части – спортна зала със спортно поле и трибуни за зрители; обслужващи и спомагателни помещения за спортисти – съблекални, санитарни помещения, технически помещения, комуникационни площи. Спортната зала е с двойна височина, а обслужващата функция е разпределена в две нива, като второто е с емпоре, водещо към отделни помещения.

В допълнение на основния ремонт и нова екстериорна визия на сградата, с проекта се предвиждат подмяна на спортна настилка, ново обзавеждане на съблекалните по проект, изграждане на достъпна среда за хора с увреждания, подобряване на прилежащото на сградата екстериорно пространство.

 

локация

гр. Трън

РЗП

811 кв.м

клиент

Община Трън

фаза

Технически проект

година

2017