Резиденция | T 01

Сградата е замислена да бъде „дом“ на чуждестранна дипломатическа мисия у нас. Тя не е адресирана към конкретна националност, а се стреми да придобие универсално звучене на една съвременна, лишена от ненужна декоративност сграда. Интериорното решение следва същия принцип – семпли, изчистени форми без излишна детайлност. Два стъклени вертикални акцента, своеобразни малки „ботанически градини“, пронизват обема на сградата. Интериорното пространство е разделено функционално на 2 зони – представителна и чисто жилищна част. На второ ниво обширно емпоре отвежда към спални и стая за гости, обособена в отделен обем от основната сграда на резиденцията.

локация

София

площ

1134 кв.м

клиент

частен

фаза

идеен проект

година

2013