Фирмени надписи и рекламни елементи

Фирмени надписи и рекламни елементи

Изготвяне на необходима проектна документация за регистриране и узаконяване на различни:

– преместваеми обекти
– рекламни елементи, билбордове, рекламни надписи
– елементи на градското обзавеждане
– фирмени надписи, тотеми и информационно-указателни табели
– временни информационни елементи
– информационни и монументално-декоративни елементи