Архитектура

Проект за реконструкция на съществуваща еднофамилна жилищна сграда на един етаж с подпокривно пространство в двуетажна, с видима покривна конструкция. Надделява идеята да се запази и доразвие автентичният вид на сградата. Промените засягат както екстериора, така и интериора. Разпределението на

Сградата съвместява в себе си пространства за бизнес срещи и събития с различена характер – конференции, коктейли, презентации, зони за отдих и рекреация и хотелска част. Хотелът е проектиран като 18 – етажно тяло, с 2 нива с обществена функция,