Ландшафтен Проект | К 10

Проектът  представя функционална организация на обширно дворно пространство, решения за екстериорни настилки, зелени площи и композиционни групи, открит басейн със зона за рекреация и бар,  допълващо застрояване-барбекю с летни кухня и трапезария. Проектът обхваща всички части, необходими за реализацията на хармонична и красива екстериорна среда, професионален подбор на конкретни материали и  подходящи групи растителни видове, количествени сметки и остойностяване, работни чертежи и детайли по време на изпълнението, осъществяване на авторски надзор.

локация

с. Калище

площ

площ

клиент

частен

фаза

Технически проект

година

2018