Бетонов възел | PL 01

Проектът предвижда изграждането на едноетажно тяло за  производствена и складова дейност, офисна част /администрация/, инсталационна площадка със специфично оборудване, площи за транспортране и съхранение на суровини и материали.

Производствената част представлява едноетажно многокорабно хале с безкранов вътрешноцехов транспорт, с габаритни размери и пропорции съобразно технологичния цикъл и изисквания. Осигурен е бърз достъп до работните места и стая за почивка на персонала. Административната и производствена част имат самостоятелни функционални схеми с отделени входове и са обвързани посредством обща хоризонтална комуникация.

Цветовете и моделите на фасадно остъкляване са предвидени в синхрон с цялостната визия на сградата. Фасадните материали са съобразени с предназначението на сградата – фасадни и покривни термопанели с пълнеж от твърда полиуретанова пяна, в цвят по RAL. Заложени са зони с покривно остъкляване.

 

локация

гр. Плевен

РЗП

592 кв.м

клиент

частен

фаза

Технически проект

година

2018