Хотел | B 03

Сградата съвместява в себе си пространства за бизнес срещи и събития с различена характер – конференции, коктейли, презентации, зони за отдих и рекреация и хотелска част. Хотелът е проектиран като 18 – етажно тяло, с 2 нива с обществена функция, 1 ниво с офиси, 15 хотелски етажа със 183 бр. хотелски стаи и едно подземно ниво с паркинг, обслужващи и технически помещения. Хотелът разполага с покрит басейн, бар, кафе и релакс-зона, обвързани със спа-центъра чрез вертикална комуникация. Идеята „Движение“ е отразена и в интериорно отношене – проведена е чрез разтеглени пропорции и големи дължини.

локация

Бургас, ж.к Изгрев

площ

24 181,24 кв.м

клиент

разработен въз основа на заданиe на УАСГ

фаза

идеен проект

година

2013

концепция

Архитектурният образ е посветен на усещането за Движение,отразявайки заобикалящата среда със своята динамика и устременост